IES - International Electronic Systems

Začali sme spolupracovať so spoločnosťou IES.
IES GROUP sa formovala postupne od roku 1990, kedy bola 15.11.1990 založená v Bratislave materská spoločnosť IES-INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o. s pôsobnosťou pre celé bývalé Československo. V súčasnosti  sú v skupine združené štyri spoločnosti, pričom na slovenskom trhu pôsobí materská spoločnosť, na českom trhu od roku 1993 pôsobí IES spol. s r.o., na poľskom trhu od roku 2006 pôsobí  IES-PL Sp. z o.o. a na maďarskom trhu od roku 2008 pôsobí IES-HU Kft..

Poslaním každej spoločnosti IES sú dodávky produktov a služieb v oblasti ICT, dodávok systémov pre inteligentné budovy a dodávky podnikových informačných systémov..

Obchodný model je postavený na predaji cez sieť partnerov s priamou podporou od obchodných zástupcov, ktorí pôsobia v územných oblastiach z jednotlivých pobočiek spoločností IES.


Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme