Turnikety a závory

005

Vo vlastnom objekte a priľahlých priestoroch môžu byť navrhnuté turnikety a závory, ktoré budú ovládané systémom kontroly vstupu.
006_a
To znamená, že do priestorov chránených turniketmi alebo závorami budú môcť vojsť iba osoby s oprávnenosťou prístupu.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme