Integrovaný grafický monitorovací a riadiaci systém

Integrovaný grafický monitorovací a riadiaci systém je softwarový produkt implementovaný ako program na PC, slúžiaci na menežovanie vyššie popísaných systémov. Vyznačuje sa:

  • zjednotenie rozdielnych systémov pod jedno užívateľské rozhranie
  • flexibilnou grafickou orientáciou na WINDOWS
  • zobrazovanie procesov v grafickej a tabuľkovej forme
  • voľne programovateľný riadiaci program
  • zobrazenie stavu jednotlivých komponentov rôznych systémov
  • konfigurácia riadiaceho programu definovaná požiadavkami užívateľa
  • archivácia údajov a retrospektívne prezeranie
  • riadiaci počítač viacúrovňovo decentrálne zabezpečuje všetky informácie, ktorých prenos podlieha maximálne možnému utajeniu
  • zabezpečuje väzbu medzi jednotlivými systémami
  • poskytuje prehľadnú grafiku pre obsluhu s pokynmi pre vykonávanie činností, ktoré vyplývajú zo vzniknutých situácií

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme