Bezobslužný výdaj kľúčov

Otvorenie skrine s kľúčami bezdotykovou čipovou kartou sa urobí na základe priloženia oprávnenej karty k čítačke. Tým sa automaticky odblokujú dvierka skrine a zväzky kľúčov, ktoré sú na prívesku s identifikátorom a ktoré môže držiteľ karty vybrať. Uvoľnené zväzky sú opticky signalizované. Jedna osoba môže vyberať aj viac zväzkov a jeden zväzok môže vyberať viac osôb. Systém môže pracovať autonómne alebo v spojení s PC, na ktorom je nainštalovaný riadiaci program. Obsluha má okamžitý prehľad o obsahu skrine s kľúčami v reálnom čase i z pohľadu histórie.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme