Riadenie hotela a reštaurácie

Automatizovaný systém riadenia hotela a reštaurácie je modulárny balík programového vybavenia, ktorý slúži pre vedenie agendy v zariadeniach cestovného ruchu. Rieši všetky oblasti prevádzky v hoteli. Základom systému je modul

 • recepcia
 • telefónna ústredňa
 • sklady a kalkulácie
 • reštauračná pokladňa
 • zákaznícke karty
Výhodou systému je jeho jednoduché ovládanie, nezávislosť modulov, vzájomná prepojiteľnosť.

Modul recepcia rieši všetky funkcie spojené s činnosťou recepcie hotela a poskytuje i nasledujúce služby:
 • rezervácia izieb
 • rezervácia stravovania
 • rezervácia služieb poskytovaných mimo hotela
 • jednoduché zmeny a rušenia rezervácií
 • tlač potvrdeniek
 • zadávanie cien v rôznych menách
 • ľubovoľné vedenie účtu
 • vystavenie účtov podľa rôznych typov platieb
 • ľubovoľné automatizované zľavy pre zmluvných partnerov
 • sledovanie platieb
 • denné uzávierky
 • účtovné štatistiky
 • hotelové závierky
 • napojenie na telefónnu ústredňu
Modul telefónnej ústredne slúži k monitorovanu telefónnych liniek hotelovej ústredne a jej priame napojenie na hotelovú recepciu.

Modul
sklady a kalkulácie slúži pre sledovanie stavu zásob a sledovanie toku tovaru medzi strediskami. Spoločne s tvorbou kalkulácií je modul základným kameňom gastronomickej časti hotelovej a reštauračnej prevádzky.

Modul
reštauračná pokladňa je program pracujúci na PC alebo na počítačových pokladniach. Pomocou tohto modulu personál eviduje objednávky, vystavuje účtenky a získava prehľad o tržbách.

Modul
zákazníckych kariet umožňuje stálym zákazníkom po zložení kreditu odpočítať ich útratu z tohto kreditu na základe identifikácie zákazníckyckej karty, ktorou sa hosť preukáže pri platení. Zákazník nemusí so sebou nosiť hotovosť a môže získať individuálne ceny tovaru - bonusy.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme