Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS), Poplachový systém narušenia (PSN)

Poplachový systém na hlásenie narušenia je systém pre detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého priestoru. Hlavnou úlohou je informovať majiteľa objektu alebo obsluhu o vniknutí cudzej osoby do chránenej oblasti.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme